Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 245-250


MODUL STAMBENOG PROJEKTOVANJA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U SUBOTICI
 
UDK: 378.4(497.113).096:72]:371.214
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ljiljana Aleksić, Ivan Hegediš
 
 Rezime:
 Građevinski fakultet u Subotici je od svog osnivanja do danas, razvijao više smerova osnovnih akademskih studija u trajanju od četiri godine i diplomske akademske studije u trajanju od godinu dana. Akreditovani program osnovnih akademskih studija sadrži veći broj arhitektonskih predmeta koji su organizovani kroz izborne blokove. Na taj način studenti su u mogućnosti da se usmere i savladaju znanja i veštine iz oblasti arhitekture preko izbornih jednosemestralnih predmeta i da se pripreme za diplomske akademske studije – Modul za stambeno projektovanje. Na ovom modulu arhitektonska struka se izučava kroz konstruktivno-statičke predmete, preko projektovanja zgrada od Osnova projektovanja zgrada do projektovanja zgrada u širem smislu, sagledavanjem svih uslova i komponenti koji utiču na proces projektovanja. Posebna pažnja se posvećuje predmetima vezanim za građevinske materijale gde se razvija sposobnost primene materijala koji mogu obezbediti energetsku efikasnost i zdravo stanovanje.
 
 Ključne reči:
 Osnove projektovanja zgrada, Projektovanje zgrada, Stambeno projektovanje, proces projektovanja