Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 69-79


PRIMENA KRUTIH ČELIČNIH PROFILA KOD IZGRADNJE PODZEMNIH ETAŽA
 
UDK: 624.159.4:693.972
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dragan Č. Lukić, Aleksandar D. Prokić
 
 Rezime:
 U gradskim sredinama , usled problema parkiranja, sve više se javlja potreba za izvođenjem većeg broja podzemnih etaža. U centru Beograda, u ulici Dimitrija Tucovića, Alboni Promist investira izgradnju stambeno - poslovnog objekta. U ovom radu, prikazan je način izgradnje podzemnog dela konstrukcije ovog objekta primenom metoda top down. Ova metoda omogućava da se u određenom trenutku izvođenja podzemnog dela konstrukcije objekta počne sa izvođenjem nadzemnog dela konstrukcije objekta. Poseban problem pri ovakvoj izgradnji je privremeno oslanjanje armiranobetonskih međuspratnih ploča na krute čelične profile složenog poprečnog preseka, ugrađene u šipove. Proračuni ovakvih konstrukcija su složeni jer se rešavaju problemi interakcije zaštitne konstrukcije i tla.
 
 Ključne reči:
 temeljna jama, "top down" sistem gradnje, kruti čelični profili, dimenzionisanje