Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 47-55


OSNOVI VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA I ZNAČAJ NJIHOVE PRIMENE
 
UDK: 004.85
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miloš Petrović
 
 Rezime:
 Veštačke neuronske mreže se poslednjih godina uspešno primenjuju u mnogim oblastima. Prednosti koje nude veštačke neuronske mreže učinile su da one postanu nezaobilazne u rešavanju sve složenijih problema koji se javljaju u savremenom svetu. Veštačke neuronske mreže predstavljaju jednu od najpopularnijih tehnika veštačke inteligencije. Za uspešnu primenu veštačkih neuronskih mreža potrebno je prikupiti što više podataka. Veštačke neuronske mreže su mreže vođene podacima tako da kvalitet modela zavisi i od količine podataka tj. pogodne su za fuziju podataka. Kako, neuronske veštačke mreže imaju značajnu primenu u savremenoj nauci, njihova primena je širokog spektra.
 
 Ključne reči:
 veštačke neuronske mreže, model, primena, delovi, slojevi mreže, postupak učenja