Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 15-23


ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВ ДИЗАЈН У САВРЕМЕНОЈ ПРАКСИ БАЊАЛУКЕ
 
UDK: 72:502.131.1(497.6 BANJALUKA)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Миленко Станковић, Јелена Станковић
 
 Rezime:
 Данас се интензивно гради, али брзо и исхитрено дјелује у простору. Оправдано је питање: Шта то тренутно градимо и на који начин, у истраживанom простору? Утицај глобализације захтјева промишљање, појачан културни интерес, очување идентитета, компромис с природом, уз дијалог с временом (с прошлошћу, али и са будућношћу) у оквиру климата. Xуманост професије подразумијева стицање знања кроз интегрално планирање, савјесно и одговорно пројектовање, грађење.., иновације, употребу савремених, здравих материјала и технологија. Рад афирмише циљано побољшње животних услова у граду и саопштава успјешне фасадне системе. Одрживост и заштита препознате су као нове одреднице - енерегетски ефикасног и одрживог дизајна у савременој пракси Бањалуке. Савремени клијент од архитекте очекује да прати три стања, пројекат - изводљивост, реализацију - одржавaње, крај животног вијека - трошкове уклањања, тј. брз и промишљен одговор на бројна питање у градитељству. Као свестран менанџер и координатор архитекта има обавезу да пажљиво дјелује уз претходно промишље. Тако поможе себи, али и клијентима, упућује их како да спознају више и виде боље. Клијент очекује помоћ како би нови простор осмислио мисаоношћу, а не губио вријеме у недостатку спознаја.
 
 Ključne reči:
 фасадни систем, енергетски ефикасан и одржив дизајн,савремена пракса.