Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

6. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

20. април 2018.

5. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2017.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Слике са Конференције 2017.


4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2016.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Слике са Конференције 2016.


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2015.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Радови у пуном тексту (.pdf)
Слике са Конференције 2015.


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2014.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Слике са Конференције 2014.


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2006
САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Уводна излагања и позвани реферати
Слике са Конференције 2006.