Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

7. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

23. - 24. април 2019.


Програмски одбор конференције

Проф. др Мирослав Бешевић, декан Грађевинског факултета Суботица - председник
Академик Никола Хајдин, САНУ

Чланови одбора

Проф. др Раду Банцила, University of Timisoara, РО
Академик др Неђо Ђурић, ГФ Суботица
Проф. др Карољ Касаш, ГФ Суботица
Проф. др Милан Кекановић, ГФ Суботица
Проф. др Мирослав Кубурић, ГФ Суботица
Проф. др Рудолф Клеин, ГФ Суботица
Проф. др Срђан Колаковић, ФТН Нови Сад
Проф. др Данијел Кукарас, ГФ Суботица
Проф. др Ђорђе Лађиновић, ФТН Нови Сад
Проф. др Драган Лукић, ГФ Суботица
Проф. др Драган Д. Милашиновић, ГФ Суботица
Проф. др Илија Миличић, ГФ Суботица
Проф. емеритус Александар Прокић, ГФ Суботица
Проф. др Петар Сантрач, ГФ Суботица
Проф. др Милан Трифковић, ГФ Суботица
Проф. др Иоан Тунс, University of Brasov, РО
Доц. др Викторија Алаџић, ГФ Суботица
Доц. др Огњен Габрић, ГФ Суботица
Проф. др Даница Голеш, ГФ Суботица
Доц. др Љиљана Козарић, ГФ Суботица
Доц. др Мартина Војнић Пурчар, ГФ Суботица
Доц. др Александар Ландовић, ГФ Суботица

Научни одбор

Председник Научног одбора: Академик Никола Хајдин, РС

Чланови:

Академик Владан Ђорђевић, Универзитет у Београду, РС
Доц. др Срђа Алексић, Универзитет Црне Горе, МНЕ
Проф. емеритус Теодор Атанацковић, Универзитет у Новом Саду, РС
Проф. др György L. Balázs, University of Budapest, ХУ
Проф. др Жељко Бачић, Свеучилиште у Загребу, ХР
Проф. др Драган Буђевац, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Јан Бујнак, University of Zilina, СК
Проф. др Мери Цветковска, Универзитет у Скопљу, МК
Проф. др Раде Дорословачки, Универзитет у Новом Саду, РС
Проф. емеритус Радомир Фолић, Универзитет у Новом Саду, РС
Проф. др Марко Иветић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Јово Јарић, Университет у Београду, РС
Проф. др Милан Кљајин, Свеучилиште у Осијеку, ХР
Проф. др Милош Кнежевић, Универзитет Црне Горе, МЕ
Проф. др Стјепан Лакушић, Свеучилиште у Загребу, ХР
Проф. др Драгослав Кузмановић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Владан Кузмановић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Душко Лучић, Универзитет Црне Горе, МЕ
Проф. др János Major, Универзитет у Дебрецену, ХУ
Проф. др Дамир Маркулак, Свеучилиште у Осијеку, ХР
Проф. др Синиша Месаровић, Универзитет у Вашингтону, УСА
Проф. др Петар Митковић, Универзитет у Нишу, РС
Проф. др Дарко Мославац, Универзитет у Скопљу, МК
Проф. др Хармут Пастернак, University of Brandenburg, GER
Проф. др Edward Petzek, University of Timisoara, РО
Проф. др Јасна Плавшић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Душан Продановић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Ивана Рацетин, Свеучилиште у Сплиту, ХР
Проф. др Властимир Радоњанин, Универзитет у Новом Саду, РС
Проф. др Драган Савић, University of Exeter, УК
Проф. др Дан Сорин, University of Timisoara, РО
Проф. др Златко Србиновски, Универзитет у Скопљу, МК
Проф. др Драгослав Стојић, Универзитет у Нишу, РС
Проф. др Недим Суљић, Универзитет у Тузли, БА
Проф. др Драгослав Шумарац, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Дамир Варевац, Универзитет у Осијеку, ХР
Проф. др Милан Вељковић, Универзитет у Делфту, НЛД
Проф. др Раде Вигњевић, Brunel University, УК
Проф. др Милица Вучинић Васић, Универзитет у Новом Саду, РС
Проф. др Петри Вуојала, University of Turku, ФИ
Проф. др Младен Зрињски, Свеучилиште у Загребу, ХР
Ассист. Проф. Дорин Раду, Eng. University of Transylvania, РО