Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

8. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

22. - 23. април 2021.


Теме конференције

 • Грађевинске конструкције и материјали
 • Теоријска и примењена механика
 • Експериментална и теоријска анализа конструкција
 • Истраживање, пројектовање и изградња саобраћајница и геотехничке конструкције
 • Истраживање, пројектовање и изградња хидротехничких објеката
 • Архитектонско и урбанистичко планирање и пројектовање
 • Одрживи развој и енергетска ефикасност
 • Организација и менаџмент у грађевинарству
 • Процена стања, санација и одржавање грађевинских конструкција објеката
 • Геодезија

Припрема и прихватање радова

Програмски одбор Конференције извршиће избор радова према њиховом садржају, квалитету и актуелности.
Радови морају бити припремљени тачно према приложеном упутству и достављени у електронском облику у формату MS Word (електронском поштом или на ЦД-у).

Циљеви конференције

Успех Конференције одржане 2014. године поводом 40 година Грађевинског факултета у Суботици подстакао је организаторе да и ове године организују Међународну конференцију са актуелном тематиком из грађевинарства и сродних области.
Стање привреде, а посебно грађевинарства у последњих двадесет година резултирали су заостатком за развијеним земљама света у области грађевинарства. Због тога постоји потреба да се резимирају досадашњи резултати и достигнућа у овој важној области, почев од планирања, примене савремених теоријских и нумеричких поступака, методологије анализе и пројектовања, као и у области практичне грађевинске оперативе па до техничке регулативе из ове области.
Очекује се да се овом приликом размене искуства стручњака у достигнућима и из научних дисциплина везаних за ове области као и стручњака различитих профила и специјалности који се баве грађевинарством и сродним дисциплинама: грађевински инжењери, архитекте, урбанисти, геодетски инжењери, геолошки инжењери, машински инжењери, електро инжењери и други.
Конференција треба да укаже на оријентацију главних праваца развоја науке и струке у наведеним областима који би одговарали условима и потребама у овој фази изградње наше земље. Поред тога, ова конференција је прилика да се размотри стање законске регулативе у овим областима као и потреба њеног усаглашавања са најновијим Еврокодовима који се примењују у земљама Европске Уније. Очекује се да конференција окупи истраживаче, експерте, инжењере и званичне представнике надлежних институција, и привредних организација заинтересованих за размену научно-стручних информација и искустава. Биће то прилика да се оствари сарадња са Универзитетима из окружења: Темишвару, Брашову, Осијеку и Славонском Броду.


Позив за спонзорство-донаторство
Уговор о донаторству

Важни датуми/Крајњи рокови

Пријава резимеа: 15. фебруар 2021.
Достављање радова: 28. фебруар 2021.
Поступање по рецензији: 20. март 2021.
Коначно прихватање радова: 30. март 2021.
Пријава учешћа: 5. април 2021.

Спонзори

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
 
Универзитет у Новом Саду
 
Инжењерска комора Србије
 
Град Суботица

Медијски покровитељ

 • Радио телевизија Војводине
 • РТВ Yu Eco