Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

7. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

23. - 24. април 2019.


Теме конференције

 • Грађевинске конструкције и материјали
 • Теоријска и примењена механика
 • Експериментална и теоријска анализа конструкција
 • Истраживање, пројектовање и изградња саобраћајница и геотехничке конструкције
 • Истраживање, пројектовање и изградња хидротехничких објеката
 • Архитектонско и урбанистичко планирање и пројектовање
 • Одрживи развој и енергетска ефикасност
 • Организација и менаџмент у грађевинарству
 • Процена стања, санација и одржавање грађевинских конструкција објеката
 • Геодезија

Припрема и прихватање радова

Програмски одбор Конференције извршиће избор радова према њиховом садржају, квалитету и актуелности.
Радови морају бити припремљени тачно према приложеном упутству и достављени у електронском облику у формату MS Word (електронском поштом или на ЦД-у).

Важни датуми

Пријава резимеа: 01. март 2019.
Достављање радова: 10. март 2019.
Поступање по рецензији: 20. март 2019.
Коначно прихватање радова: 31. март 2019.
Пријава учешћа: до 31. март 2019.

Циљеви конференције

Успех Конференције одржане 2014. године поводом 40 година Грађевинског факултета у Суботици подстакао је организаторе да и ове године организују Међународну конференцију са актуелном тематиком из грађевинарства и сродних области.
Стање привреде, а посебно грађевинарства у последњих двадесет година резултирали су заостатком за развијеним земљама света у области грађевинарства. Због тога постоји потреба да се резимирају досадашњи резултати и достигнућа у овој важној области, почев од планирања, примене савремених теоријских и нумеричких поступака, методологије анализе и пројектовања, као и у области практичне грађевинске оперативе па до техничке регулативе из ове области.
Очекује се да се овом приликом размене искуства стручњака у достигнућима и из научних дисциплина везаних за ове области као и стручњака различитих профила и специјалности који се баве грађевинарством и сродним дисциплинама: грађевински инжењери, архитекте, урбанисти, геодетски инжењери, геолошки инжењери, машински инжењери, електро инжењери и други.
Конференција треба да укаже на оријентацију главних праваца развоја науке и струке у наведеним областима који би одговарали условима и потребама у овој фази изградње наше земље. Поред тога, ова конференција је прилика да се размотри стање законске регулативе у овим областима као и потреба њеног усаглашавања са најновијим Еврокодовима који се примењују у земљама Европске Уније. Очекује се да конференција окупи истраживаче, експерте, инжењере и званичне представнике надлежних институција, и привредних организација заинтересованих за размену научно-стручних информација и искустава. Биће то прилика да се оствари сарадња са Универзитетима из окружења: Темишвару, Брашову, Осијеку и Славонском Броду.


Позив за спонзорство-донаторство
Уговор о донаторству

Спонзори

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
 
Sika д.о.о. Србија
CRH Србија д.о.о. Поповац
  Geo-Projekt SM Сремска Митровица
  ГЕОЦЕНТАР д.о.о. Сомбор
Prior project Београд
Потиски водоводи Хоргош
MC Bauchemie Сремска Митровица
Потисје Кањижа а.д. Кањижа
Пирамида д.о.о. Сремска Митровица
Карин комерц МД Ветерник
Probuild Balkan doo Slovakia
Инжењерска комора Србије
Град Суботица

Медијски покровитељ

 • Радио телевизија Војводине
 • РТВ Yu Eco