Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU

22. - 23. april 2021.

8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2021.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Video Presentations
Slike sa Konferencije 2021.


7. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2019.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Slike sa Konferencije 2019.


6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2018.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Slike sa Konferencije 2018.


5. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2017.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Slike sa Konferencije 2017.


4. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2016.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Slike sa Konferencije 2016.


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Radovi u punom tekstu (.pdf)
Slike sa Konferencije 2015.


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2014.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Slike sa Konferencije 2014.


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2006
SAVREMENI PROBLEMI U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Uvodna izlaganja i pozvani referati
Slike sa Konferencije 2006.