Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

8. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

22. - 23. април 2021.

8. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2021.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Video Presentations
Слике са Конференције 2021.


7. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2019.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Слике са Конференције 2019.


6. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2018.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Слике са Конференције 2018.


5. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2017.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Слике са Конференције 2017.


4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2016.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Слике са Конференције 2016.


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2015.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Радови у пуном тексту (.pdf)
Слике са Конференције 2015.


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2014.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Слике са Конференције 2014.


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2006
САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Радови учесника
Уводна излагања и позвани реферати
Слике са Конференције 2006.