Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

8. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

22. - 23. април 2021.

47 ГОДИНА
Грађевинског факултета у Суботици


Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
Козарачка 2а, 24000 Суботица

Тел: +381 24 554 300
Факс: +381 24 554 580

E-mail: konferencija@gf.uns.ac.rs
Website: www.gf.uns.ac.rs/~konferencija

Особе за контакт:
др Љиљана Козарић, дипл. инж. грађ.
др Александар Ландовић, дипл. инж. грађ.