Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

8. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

22. - 23. април 2021.


Програмски одбор конференције

Проф. др Мирослав Бешевић, декан Грађевинског факултета Суботица - председник
Проф. емеритус Радомир Фолић, Универзитет у Новом Саду

Чланови одбора

Проф. др Раду Банцила, University of Timisoara, РО
Академик др Неђо Ђурић, ГФ Суботица
Проф. др Карољ Касаш, ГФ Суботица
Проф. др Милан Кекановић, ГФ Суботица
Проф. др Мирослав Кубурић, ГФ Суботица
Проф. др Срђан Колаковић, ФТН Нови Сад
Проф. др Данијел Кукарас, ГФ Суботица
Проф. др Ђорђе Лађиновић, ФТН Нови Сад
Проф. др Драган Лукић, ГФ Суботица
Проф. др Драган Д. Милашиновић, ГФ Суботица
Проф. др Илија Миличић, ГФ Суботица
Проф. емеритус Александар Прокић, ГФ Суботица
Проф. др Петар Сантрач, ГФ Суботица
Проф. др Милан Трифковић, ГФ Суботица
Проф. др Иоан Тунс, University of Brasov, РО
Проф. др Викторија Алаџић, ГФ Суботица
Проф. др Даница Голеш, ГФ Суботица
Доц. др Огњен Габрић, ГФ Суботица
Доц. др Љиљана Козарић, ГФ Суботица
Доц. др Мартина Војнић Пурчар, ГФ Суботица
Доц. др Александар Ландовић, ГФ Суботица

Научни одбор

Академик Владан Ђорђевић, Универзитет у Београду, РС
Проф. емеритус Дубравка Бјеговић, Свеучилиште у Загребу, ХР
Проф. емеритус Теодор Атанацковић, Универзитет у Новом Саду, РС
Проф. др Срђа Алексић, Универзитет Црне Горе, МЕ
Prof. dr György L. Balázs, University of Budapest, HU
Проф. др Жељко Бачић, Свеучилиште у Загребу, ХР
Prof. dr Lino Bianco, University of Malta, MT
Prof. dr Jan Bujnak, University of Zilina, SK
Проф. др Мери Цветковска, Универзитет у Скопљу, МК
Проф. др Славиша Трајковић, Универзитет у Нишу, РС
Проф. др Марко Иветић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Јово Јарић, Университет у Београду, РС
Проф. др Милан Кљајин, Свеучилиште Сjeвеp, ХР
Проф. др Милош Кнежевић, Универзитет Црне Горе, МЕ
Проф. др Стјепан Лакушић, Свеучилиште у Загребу, ХР
Проф. др Драгослав Кузмановић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Владан Кузмановић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Душко Лучић, Универзитет Црне Горе, МЕ
Prof. dr János Major, Univerzitet u Debrecenu, HU
Проф. др Дамир Маркулак, Свеучилиште у Осијеку, ХР
Проф. др Синиша Месаровић, Универзитет у Вашингтону, УСА
Проф. др Синиша Мастелић-Ивић, Свеучилиште у Загребу, ХР
Проф. др Петар Митковић, Универзитет у Нишу, РС
Проф. др Дарко Мославац, Универзитет у Скопљу, МК
Prof. dr Hartmut Pasternak, University of Brandenburg, GER
Prof. dr Edward Petzek, University of Timisoara, RO
Проф. др Јасна Плавшић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Душан Продановић, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Ивана Рацетин, Свеучилиште у Сплиту, ХР
Проф. др Властимир Радоњанин, Универзитет у Новом Саду, РС
Проф. др Марина Ракочевић, Универзитет Црне Горе, МЕ
Prof. dr Dragan Savić, University of Exeter, UK
Prof. dr Dan Sorin, University of Timisoara, RO
Проф. др Златко Србиновски, Универзитет у Скопљу, МК
Проф. др Драгослав Стојић, Универзитет у Нишу, РС
Проф. др Недим Суљић, Универзитет у Тузли, БА
Проф. др Драгослав Шумарац, Универзитет у Београду, РС
Проф. др Биљана Шћепановић, Универзитет Црне Горе, МЕ
Проф. др Дамир Варевац, Универзитет у Осијеку, ХР
Проф. др Милан Вељковић, Универзитет у Делфту, НЛД
Prof. dr Rade Vignjević, Brunel University, UK
Проф. др Милица Вучинић Васић, Универзитет у Новом Саду, РС
Prof. dr Petri Vuojala, University of Turku, FI
Проф. др Младен Зрињски, Свеучилиште у Загребу, ХР
Проф. др Ирена Иштока Отковић, Свеучилиште у Осијеку, ХР
Проф. др Иван Ловрић, Свеучилиште у Мостару, БА
Проф. др Малина Чворо, Универзитет у Бањој Луци, БА
Проф. др Војкан Јовичић, Универзитет у Љубљани, СИ
Проф. др Зоран Кракутовски, Универзитет Св. Кирил и Методиј, МК
Assist. Prof. Dorin Radu, University of Transylvania, RO