Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU

22. - 23. april 2021.


Teme konferencije

 • Građevinske konstrukcije i materijali
 • Teorijska i primenjena mehanika
 • Eksperimentalna i teorijska analiza konstrukcija
 • Istraživanje, projektovanje i izgradnja saobraćajnica i geotehničke konstrukcije
 • Istraživanje, projektovanje i izgradnja hidrotehničkih objekata
 • Arhitektonsko i urbanističko planiranje i projektovanje
 • Održivi razvoj i energetska efikasnost
 • Organizacija i menadžment u građevinarstvu
 • Procena stanja, sanacija i održavanje građevinskih konstrukcija objekata
 • Geodezija

Priprema i prihvatanje radova

Programski odbor Konferencije izvršiće izbor radova prema njihovom sadržaju, kvalitetu i aktuelnosti.
Radovi moraju biti pripremljeni tačno prema priloženom uputstvu i dostavljeni u elektronskom obliku u formatu MS Word (elektronskom poštom ili na CD-u).

Ciljevi konferencije

Uspeh Konferencije održane 2014. godine povodom 40 godina Građevinskog fakulteta u Subotici podstakao je organizatore da i ove godine organizuju Međunarodnu konferenciju sa aktuelnom tematikom iz građevinarstva i srodnih oblasti.
Stanje privrede, a posebno građevinarstva u poslednjih dvadeset godina rezultirali su zaostatkom za razvijenim zemljama sveta u oblasti građevinarstva. Zbog toga postoji potreba da se rezimiraju dosadašnji rezultati i dostignuća u ovoj važnoj oblasti, počev od planiranja, primene savremenih teorijskih i numeričkih postupaka, metodologije analize i projektovanja, kao i u oblasti praktične građevinske operative pa do tehničke regulative iz ove oblasti.
Očekuje se da se ovom prilikom razmene iskustva stručnjaka u dostignućima i iz naučnih disciplina vezanih za ove oblasti kao i stručnjaka različitih profila i specijalnosti koji se bave građevinarstvom i srodnim disciplinama: građevinski inženjeri, arhitekte, urbanisti, geodetski inženjeri, geološki inženjeri, mašinski inženjeri, elektro inženjeri i drugi.
Konferencija treba da ukaže na orijentaciju glavnih pravaca razvoja nauke i struke u navedenim oblastima koji bi odgovarali uslovima i potrebama u ovoj fazi izgradnje naše zemlje. Pored toga, ova konferencija je prilika da se razmotri stanje zakonske regulative u ovim oblastima kao i potreba njenog usaglašavanja sa najnovijim Evro kodovima koji se primenjuju u zemljama Evropske Unije. Očekuje se da konferencija okupi istraživače, eksperte, inženjere i zvanične predstavnike nadležnih institucija, i privrednih organizacija zainteresovanih za razmenu naučno-stručnih informacija i iskustava. Biće to prilika da se ostvari saradnja sa Univerzitetima iz okruženja: Temišvaru, Brašovu, Osijeku i Slavonskom Brodu.


Poziv za sponzorstvo-donatorstvo
Ugovor o donatorstvu

Važni datumi/Krajnji rokovi

Prijava rezimea: 15. februar 2021.
Dostavljanje radova: 28. februar 2021.
Postupanje po recenziji: 20. mart 2021.
Konačno prihvatanje radova: 30. mart 2021.
Prijava učešća: 5. april 2021.

Sponzori

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 
Univerzitet u Novom Sadu
 
Inženjerska komora Srbije
 
Grad Subotica

Medijski pokrovitelj

 • Radio televizija Vojvodine
 • RTV Yu Eco