Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ARHIVAZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 279-298


GRANIČNA ČVRSTOĆA PRITISNUTIH PODUŽNO UKRUĆENIH PLOČASTIH NOSAČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.027
UDK: 534.11 : 624.073
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marjanović, Miroslav; Kolarević, Nevenka; Danilović, Marija Nefovska; Petronijević, Mira
 
 Rezime:
 U radu je dat zajednički okvir za kvazistatičko i dinamičko neelastično izvijanje i graničnu čvrstoću podužno ukrućenih pločastih nosača pri jednako raspodijeljenom pritisku na krajevima nosača. Konstrukcije su modelirane primjenom metoda konačnih traka. Materijalna nelinearnost je uključena reološko-dinamičkom teorijom. Prema ovoj teoriji, komplikovan nelinearan problem u području neelastičnih deformacija je rješen kao jednostavan linearan dinamički problem. U prethodnim radovima su izvedene ortotropne konstitutivne relacije za neelastično izvijanje kao i postupak za iterativno rješavanje nelinearnih jednačina, dok je ovdje prikazana iscrpna numerička analiza.
 
 Ključne reči:
 Metod konačnih traka, reološko-dinamička teorija, granična čvrstoća