Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAIndeks Zbornika radova Građevinskog fakulteta u Subotici

Dobrodošli!

Povodom desete godišnjice osnivanja Fakulteta, 1984. godine, Nastavno naučno veće je pokrenulo izdavanje Zbornika radova. Od tada do danas izašla su brojna izdanja u kojima su objavljivani stručni i naučni radovi uglavnom nastavnika i saradnika Građevinskog fakulteta.
Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici registrovan je od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije kao časopis od nacionalnog značaja uz periodičnost izlaženja jednom godišnje, tako da se očekuje kontinuirano proširivanje baze naučno-stručnih radova.
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica moguće je pronaći u SCIndeksu, Repozitorijumu NBS, bibliotekama Srbije i Bibliometrijskom izveštaju.
U Indeksu Zbornika će se pored radova objavljenih u Zborincima radova Građevinskog fakulteta naći i radovi objavljenim na konferencijskim saopštenjima i naučnim skupovima. Radovi su dostupni u obliku punog teksta i u pdf formatu.
Popisom ključnih reči omogućena je brza i laka pretraga baze naučnih radova.
Ovim putem sve zainteresovane autore pozivamo da svojim radovima doprinesu daljem razvoju nauke i tehnologije putem našeg i Vašeg Zbornika radova Građevinskog fakulteta u Subotici.
Od 2013. godine Zbornik ima i svoje elektronsko izdanje i dostupan je u otvorenom pristupu.

Potražite Zbornik radova
Građevinski fakultet Subotica:


SCIndeksu  
Repozitorijumu NBS  
bibliotekama Srbije  
Bibliometrijskom izve?taju