Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ARHIVAČetvrt veka Građevinskog fakulteta Subotica , 1999.god., str. 51-57


KATASTAR U FUNKCIJI UPRAVLJANJA GRAđEVINSKIM ZEMLJIšTEM
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marko Gostović, Dušan Joksić
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči: