Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA

Univerzitet u Novom Sadu

Građevinski fakultet Subotica

Zbornik radova Građevinskog fakulteta

Kozaračka 2a, 24000 Subotica, Republika Srbija

tel. +381 24 554 300 fax +381 24 554 580

e-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs