Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА


ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022.год., стр. 63-79


САОБРАЋАЈ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ МАЊИХ УРБАНИХ НАСЕЉА НА БАЛКАНУ
 
DOI: 10.14415/JFCE-876
UDK: 625.711.2:502.131.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Недељковић, Тања; Павић, Милица; Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 Насеља на Балкану су се развијала слично, углавном континуално око једног главног трга. До континуалног ширења долази спонтано јер су се људи насељавали углавном на местима која су могла да им пруже одређене ресурсе за опстанак и живот. Са развојем насеља кроз одређени временски период, неопходно се развијао и саобраћај. Не може се замислити функционисање једног без другог, па се долази до закључка да су насеља и саобраћај уско повезани. У раду се, кроз разматрање развоја мањих насеља и саобраћаја који их опслужује, утврђује шта би требало поправити, како би се отклониле или у највећој мери ублажиле слабе тачке код даљег развоја насеља и саобраћаја на Балкану, узимајући у обзир и њихову одрживост.
 
 Кључне речи:
 Саобраћај, одрживи развој, мања урбана насеља, Балкан