Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАИндекс Зборника радова Градевинског факултета у Суботици

Добродошли!

Поводом десете годишњице оснивања Факултета, 1984. године, Наставно научно веће је покренуло издавање Зборника радова. Од тада до данас изашла су бројна издања у којима су објављивани стручни и научни радови углавном наставника и сарадника Градевинског факултета.
Зборник радова грађевинског факултета у Суботици регистрован је од стране Министарства за науку и технолошки развој Владе Републике Србије као часопис од националног значаја уз периодичнот излажења једном годишње, тако да се очекује континуирано проширивање базе научно-стручних радова.
Зборник радова Грађевинског факултета Суботица могуће је пронаћи у СЦИндексу, Репозиторијуму НБС, библиотекама Србије и Библиометријском извештају.
У Индексу зборника ће се поред радова објављених у Зборинцима радова Грађевинског факултета наћи и радови објављеним на конференцијским саопштењима и научним скуповима. Радови су доступни у облику пуног текста и у пдф формату.
Пописом кључних речи омогућена је брза и лака претрага базе научних радова.
Овим путем све заинтересоване ауторе позивамо да својим радовима допринесу даљем развоју науке и технологије путем нашег и Вашег Зборника радова Грађевинског факултета у Суботици.
Од 2013. године Зборник има и своје електронско издање и доступан је у отвореном приступу.

Потражите Зборник радова
Грађевински факултет Суботица:


SCIndeksu  
Repozitorijumu NBS  
bibliotekama Srbije  
Bibliometrijskom izveštaju