Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА


ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 36, 2019.год., стр. 9-21


СПЕКТРАЛНА АНАЛИЗА ДВО ФРЕКВЕНТНОГ ОДЗИВА 1Д МОДЕЛА У ИНТЕРАКЦИЈИ СА ФУНКЦИЈОМ ПРЕНОСА „ОДЗИВ – ПОБУДА”
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS36.01
UDK: 004.942:531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић, Илија М. ; Кекановић, Милан; Алаџић, Викторија
 
 Резиме:
 У овом раду је 1Д динамичком моделу са отпором подлоге, наметнута побуда са две различите учестаности амплитуда померања изван резонантног подручја. Примењујући алгоритме ФФТ са апликацијом MathCAD, третиране амплитуде померања у фреквентном и временском домену респектују пресликавање предложено функцијом преноса (И.М.Миличић, 2015). Спроведеним рачунарским симулацијама потврђено је да се хармонијски одзив система 1Д динамичког модела може успешно моделирати на основу овде показаног еквивалентног решења.
 
 Кључне речи:
 Симулација, динамички модел, еквивалентно решење, функција преноса, померања.