Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА


ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 65-72


ПРОЈЕКАТ СТРУКТУРЕ ТЕНСЕГРИТИ ЗА ЦИЛИНДРИЈСКО КРОВАЊЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.005
UDK: 624.074.2:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Dósa, Adam; Florin Botiş, Marius; Lajos, Imre
 
 Резиме:
 Структура студирана у папиру је бесконачно мањи механизам израђен од изолираних шипки повезаних кабловима. Ригидност конструкције обезбеђена је претенцијом каблова. Утврђивање облика равнотежног облика преднапете структуре извршено је коришћењем геометријског нелинеарног метода структуралнe анализe.
 
 Кључне речи:
 Тенсегрити, цилиндрични кров, проналажење форми, структурна анализа