Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА


ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1113-1118


МОБИЛНО ЛАСЕРСКО СКЕНИРАЊЕ У ПОСТУПКУ МАСОВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.146
UDK: 528.021.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Нинков, Тоша; Булатовић, Владимир; Сушић, Зоран; Васић, Дејан
 
 Резиме:
 У раду је представљена могућност примене напредних геодетских технологија за креирање 3Д топографских подлога за разне врсте пројектовања. Посебно је описана примена технологије мобилног система за ласерско скенирање терена са ваздушне платфорне и возила у покрету (MDL DynaScan).
 
 Кључне речи:
 Мобилно ласерско скенирање, DynaScan