Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 371-377


СТАБИЛНОСТ ПОЛУКРУТО УКЉЕШТЕНИХ ПЛОЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.050
UDK: 624.073.12
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Здравковић, Славко; Цуцкић, Живко Р.; Цуцкић, Весна
 
 Резиме:
 У раду се даје један метод за срачунавање утицаја код плоча са еластичним или полукрутим укљуштењима. Вредности степена укљуштења могу се одредити једино експерименталним путем, док се рачунским путем могу само проценити те вредности. На нумеричким примерима се указује па промену статичких утицаја код плоча у зависности од степена укљештења тј. степена крутости веза.
 
 Кључне речи:
 Еластично, круто и полукруто укљештење, степен укљештења, степен крутости везе