Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА

Универзитет у Новом Саду

Граðевински факултет Суботица

Зборник радова Граðевинског факултета

Козарачка 2а, 24000 Суботица, Република Србија

тел. +381 24 554 300 фаx +381 24 554 580

e-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs