Journal of
Faculty of Civil Engineering


FACULTY JOURNALS
SCIENTIFIC MEETINGS
EBOOKS
ARCHIVEIndex of Journal Of Faculty Of Civil Engineering Subotica

Welcome!

Povodom desete godišnjice osnivanja Fakulteta, 1984. godine, Nastavno naučno veće je pokrenulo izdavanje Zbornika radova. Od tada do danas izašla su brojna izdanja u kojima su objavljivani stručni i naučni radovi uglavnom nastavnika i saradnika Građevinskog fakulteta.
Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici registrovan je od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije kao časopis od nacionalnog značaja uz periodičnost izlaženja jednom godišnje, tako da se očekuje kontinuirano proširivanje baze naučno-stručnih radova.
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica moguće je pronaći u SCIndeksu, Repozitorijumu NBS, bibliotekama Srbije i Bibliometrijskom izveštaju.
U Indeksu Zbornika će se pored radova objavljenih u Zborincima radova Građevinskog fakulteta naći i radovi objavljenim na konferencijskim saopštenjima i naučnim skupovima. Radovi su dostupni u obliku punog teksta i u pdf formatu.
Popisom ključnih reči omogućena je brza i laka pretraga baze naučnih radova.
Ovim putem sve zainteresovane autore pozivamo da svojim radovima doprinesu daljem razvoju nauke i tehnologije putem našeg i Vašeg Zbornika radova Građevinskog fakulteta u Subotici.
Od 2013. godine Zbornik ima i svoje elektronsko izdanje i dostupan je u otvorenom pristupu.

Search Journal
Faculty of Civil Engineering Subotica:


SCIndeksu  
Repozitorijumu NBS  
bibliotekama Srbije  
Bibliometrijskom izve?taju