Građevinski fakultet Subotica

Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Vukan Ogrizović

Profesor na predmetima


Kozaračka 2a, 24000 Subotica
E-mail: vukan@gf.uns.ac.rs

Obrazovanje

godinazvanjeInstitucija
1996diplomirani inženjer geodezijeUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
2002magistar tehničkih naukaUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
2007doktor tehničkih naukaUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

Rad u nastavi

Dosadašnje radno iskustvo u nastavi:

periodzvanjeInstitucija
1997-2002asistent-pripravnikUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
2002-2008asistentUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
2008-2013docentUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
2013-2017vanredni profesorUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
2017-vanredni profesorUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica

Naučno-istraživački rad

Polja naučnog istraživanja:

  • teorijska i satelitska geodezija
  • metrologija
  • geoinformatika

Spisak referentnih naučnih publikacija