SVOS

SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA SRBIJE
Sindikalna organizacija Građevinski fakultet Subotica

LAT | ЋИР

Dešavanja

06.07.2020.   Bili smo učesnici obuke za izradu predloga projekata a na temu "Mogućnosti finansiranja putem EU fondova" u organizaciji Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Fonda za Evropske poslove AP Vojvodine, Novi Sad.

Obuka APV
06.03.2020.   Drage žene, koleginice, prijateljice, majke, sestre.. srećan Vam 8. mart!
     
31.12.2019.   Želimo Vam srećnu i uspešnu Novu 2020. godinu!.
Novogodišnja čestitka
     
07.11.2019.   USVOJEN PREDLOG PKU ZA VISOKO OBRAZOVANJE
Dragi SVOS-ovci, danas u 10.00 časova, posle dugogodišnjih pregovora, na sednici Vlade Srbije usvojen je predlog PKU-a za visoko obrazovanje. Uskoro očekujemo i potpisivanje.

Zahvaljujemo se organima SVOS-a na istrajnosti i naporima koji su uloženi da bi PKU bio potpisan.
   
08.03.2019.   Drage SVOS-ovke srećan 8. mart, dan obeležavanja herojstva radnica!
Danas slavimo Međunarodni dan žena, 8. mart, praznik posvećen ženama. Nastao je kao dan sećanja na borbu za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

8. mart
   
10.01.2019.   Povećanje plata od januara 2019. u javnom sektoru
Zaposlenima u visokoškolskim ustanovama - povećanje za 9%.
   
27.12.2018.   Novogodišnja čestitka
12.03.2018.   Održana sednica SVOS SO Građevinski fakultet Subotica.
15.01.2018.   USVOJENE IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA
Na sednici Vlade Republike Srbije 28. decembra 2017. godine usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Izmene su uslovljene izmenama i dopunama zakona kojima se uređuje delatnost javnih službi (Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju), izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i predloga i inicijativa za izmene Kataloga koje su prikupljene tokom konsultacija.
Katalog radnih mesta, prvobitno usvojen 27. jula prošle godine, ima za cilj da utvrdi osnovne elemente koji se odnose na naziv radnog mesta, opšti – tipični opis poslova koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu, stručnu spremu, odnosno nivo obrazovanja, kao i dodatna znanja, položene odgovarajuće ispite, odnosno radno iskustvo koje je potrebno za obavljanje poslova u oblasti rada javnih službi. Preciznije govoreći, pod javnim službama obuhvaćenim Katalogom misli se na zdravstvo, prosvetu, kulturu, socijalnu zaštitu, sport, turizam i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i druge javne službe koje su indirektni ili direktni korisnici budžeta RS. Katalog podrazumeva i radna mesta pratećih i pomoćno-tehničkih poslova u javnom sektoru.
IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA
10.01.2018.   POVEĆANJE PLATA I PENZIJA od januara 2018.
Zaposlenima u visokoškolskim ustanovama, kao i istraživačima i pomoćnom osoblju u naučno - istraživačkoj delatnosti - povećanje za 5%.
20.11.2017.   Saveza Samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održao seminar u Subotici sa temom “Rodna ravnopravnost i ženski sindikalni aktivizam“.
Sekcija žena SSS Vojvodine - Gde smo? Kuda idemo? Koji su nam ciljevi?
Aktivnosti sekcije žena SSSNS - Položaj žena u Novom Sadu i okolnim opštinama

16.03.2017.   Na "Prezentaciji banja" održanih u petak, 10.03.2017. prezentovane su ponude za rekreativni odmor, rehabilitaciju i prevenciju radne invalidnosti po najpovoljnijim cenama.
 • IVANJICA - specijalna bolnica za rehabilitaciju
 • "VILA ŽUNIĆ" ZLATIBOR
 • " HOTEL LIGHTHOUSE " IGALO
 • HOTEL " LIDER S " VRNJAČKA BANJA
 • HOTEL "PANORAMA" ZLATAR
 • "BANJA KANJIŽA" Specijalna bolnica za rehabilitaciju
 • APARTMANI DELFIN – SOKOBANJA
 • ASTRA TOURS 021
 • INSTITUT "NIŠKA BANJA"
 • HOTEL JUNIOR 3* BRZEĆE
 • A.D. PLANINKA – Specijalna bolnica za rehabilitaciju Prolom Banja
 • "VRANJSKA BANJA" Specijalna bolnica za rehabilitaciju
 • "GORNJA TREPČA" Specijalna bolnica za rehabilitaciju
 • LIVING&TRAVEL D.O.O.
 • HOTEL "OPLENAC" TOPOLA
 • SPECIJALNA BOLNICA "MERKUR" VRNJAČKA BANJA
.
20.01.2017.   prof. dr Stanko Ostojić
05.12.2016.   Prema Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (u daljem tekstu: Predlog Zakona), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije, u članu 27e Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon i 103/2015) dodaju se novi stavovi 44,45 i 46 koji se tiču povećanja plata i penzija u 2017 godini i to penzija za 1,5% a povećanje plata zaposlenih u ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda za 3%.
12.10.2016.   Nepravilnosti u proceduri izbora u zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu - uzurpacija autonomije univerziteta od strane dekana
12.09.2016.   Ponuda zimnice "BIOFOODEX" doo.
06.06.2016. Teme predavanja 06.06.2016. godine:
03.06.2013.   Slike sa druženja iz Kanjiže.
07.05.2012.   Slike sa druženja iz Kanjiže.
10.06.2011.   Slike sa druženja iz Kanjiže.
03.06.2008.   Slike sa 3. sportskih susreta zaposlenih u obrazovanju opštine Subotica 31.05.2008. Palić
02.06.2008.   Jedna priča... 3. sportski susreti zaposlenih u obrazovanju opštine Subotica.

O nama

Pun naziv: Sindikalna organizacija Građevinski fakultet
Adresa: Kozaračka 2, 24000 Subotica
Matični broj: 08849498
PIB: 102217709
Žiro račun: Vojvođanska banka, 355-0000001037233-92
E-mail: sindikat@gf.uns.ac.rs

Datum osnivanja: 18.07.1991. godine

Potvrda o izvršenoj registraciji.


Organi Sindikata

Predsednik Sindikata: Golub Karaman
Zamenik predsednik Sindikata: Helena Vasić

Članovi Odbora:
      Sanja Krimer Gaborović
      Jelena Diklić
      Helena Vasić
      Golub Karaman
      Dragana Nadaški

Članovi Nadzornog odbora:
      Đerđ Varju


Program rada

 • Zaštita materijalnog položaja zaposlenih
 • Radno pravna zaštita
 • Osposobljavanje članstva za sindikalne aktivnosti
 • Organizovanje komercijalnih usluga za članove

Teče i teče, teče jedan slap.
Što u njem znači moja mala kap?

Gle, jedna duga u vodi se stvara,
I sja i dršće u hiljadu šara.

Taj san u slapu da bi mogo sjati,
I moja kaplja pomaže ga tkati.

Plan delovanja sa posebnim merama za podsticanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastupljenosti polova

Kasa uzajamne pomoći


Cilj kase uzajamne pomoći je davanje pozajmice u obliku beskamatnih kratkoročnih zajmova članovima Sindikata.

Pravilnik kase uzajamne pomoći

Zahtev za uvid u stanje ukupnog iznosa članarine ili duga poslati na e-mail: sindikat@gf.uns.ac.rs

Ugovori


Spisak firmi sa ugovorom: