SVOS

СИНДИКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ
Синдикална организација Грађевински факултет Суботица

LAT | ЋИР

Дешавања

06.07.2020.   Били смо учесници обуке за израду предлога пројеката а на тему "Могућности финансирања путем ЕУ фондова" у организацији Савеза самосталних синдиката града Новог Сада и општина и Фонда за Европске послове АП Војводине, Нови Сад.

Obuka APV
06.03.2020.   Драге жене, колегинице, пријатељице, мајке, сестре.. срећан Вам 8. март!
     
31.12.2019.   Желимо Вам срећну и успешну Нову 2020. годину!.
Novogodišnja čestitka
     
07.11.2019.   УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПКУ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
Драги СВОС-овци, данас у 10.00 часова, после дугогодишњих преговора, на седници Владе Србије усвојен је предлог ПКУ-а за високо образовање. Ускоро очекујемо и потписивање.

Захваљујемо се органима СВОС-а на истрајности и напорима који су уложени да би ПКУ био потписан.
   
08.03.2019.   Драге СВОС-овке срећан 8. март, дан обележавања херојства радница!
Данас славимо Међународни дан жена, 8. март, празник посвећен женама. Настао је као дан сећања на борбу за економску, политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца.

8. mart
   
10.01.2019.   Повећање плата од јануара 2019. у јавном сектору
Запосленима у високошколским установама - повећање за 9%.
   
27.12.2018.   Novogodišnja čestitka
12.03.2018.   Одржана седница СВОС СО Грађевински факултет Суботица.
15.01.2018.   УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
На седници Владе Републике Србије 28. децембра 2017. године усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Измене су условљене изменама и допунама закона којима се уређује делатност јавних служби (Закон о високом образовању и Закон о предшколском васпитању и образовању), изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, као и предлога и иницијатива за измене Каталога које су прикупљене током консултација.
Каталог радних места, првобитно усвојен 27. јула прошле године, има за циљ да утврди основне елементе који се односе на назив радног места, општи – типични опис послова који се обављају на одговарајућем радном месту, стручну спрему, односно ниво образовања, као и додатна знања, положене одговарајуће испите, односно радно искуство које је потребно за обављање послова у области рада јавних служби. Прецизније говорећи, под јавним службама обухваћеним Каталогом мисли се на здравство, просвету, културу, социјалну заштиту, спорт, туризам и организације обавезног социјалног осигурања, као и друге јавне службе које су индиректни или директни корисници буџета РС. Каталог подразумева и радна места пратећих и помоћно-техничких послова у јавном сектору.
ИЗМЕНЕ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
10.01.2018.   ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА од јануара 2018.
Запосленима у високошколским установама, као и истраживачима и помоћном особљу у научно - истраживачкој делатности - повећање за 5%.
20.11.2017.   Савеза Самосталних синдиката града Новог Сада и општина одржао семинар у Суботици са темом “Родна равноправност и женски синдикални активизам“
Секција жена ССС Војводине - Где смо? Куда идемо? Који су нам циљеви?
Активности секције жена СССНС - Положај жена у Новом Саду и околним општинама

16.03.2017.   На "Презентацији бања" одржаних у петак, 10.03.2017. презентоване су понуде за рекреативни одмор, рехабилитацију и превенцију радне инвалидности по најповољнијим ценама.
 • ИВАЊИЦА - специјална болница за рехабилитацију
 • "ВИЛА ЖУНИЋ" ЗЛАТИБОР
 • " HOTEL LIGHTHOUSE " ИГАЛО
 • ХОТЕЛ " LIDER S " ВРЊАЧКА БАЊА
 • ХОТЕЛ "ПАНОРАМА" ЗЛАТАР
 • "БАЊА КАЊИЖА" Специјална болница за рехабилитацију
 • АПАРТМАНИ ДЕЛФИН – СОКОБАЊА
 • АСТРА ТОУРС 021
 • ИНСТИТУТ "НИШКА БАЊА"
 • ХОТЕЛ JUNIOR 3* БРЗЕЋЕ
 • А.Д. ПЛАНИНКА – Специјална болница за рехабилитацију Пролом Бања
 • "ВРАЊСКА БАЊА" Специјална болница за рехабилитацију
 • "ГОРЊА ТРЕПЧА" Специјална болница за рехабилитацију
 • LIVING&TRAVEL Д.О.О.
 • ХОТЕЛ "ОПЛЕНАЦ" ТОПОЛА
 • СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА "МЕРКУР" ВРЊАЧКА БАЊА
.
20.01.2017.   prof. dr Stanko Ostojić
05.12.2016.   Према Предлогу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (у даљем тексту: Предлог Закона), чији је предлагач Влада Републике Србије, у члану 27е Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) додају се нови ставови 44,45 и 46 који се тичу повећања плата и пензија у 2017 години и то пензија за 1,5% а повећање плата запослених у установама високог и вишег образовања и студентског стандарда за 3%.
12.10.2016.   Неправилности у процедури избора у звања наставника Универзитета у Београду - узурпација аутономије универзитета од стране декана
12.09.2016.   Понуда зимнице "BIOFOODEX" doo.
06.06.2016. Теме предавања 06.06.2016. године:
03.06.2013.   Слике са дружења из Кањиже.
07.05.2012.   Слике са дружења из Кањиже.
10.06.2011.   Слике са дружења из Кањиже.
03.06.2008.   Слике са 3. спортских сусрета запослених у образовању општине Суботица 31.05.2008. Палић
02.06.2008.   Једна прича... 3. спортски сусрети запослених у образовању општине Суботица.

О нама

Пун назив: Синдикална организација Грађевински факултет
Адреса: Козарачка 2, 24000 Суботица
Матични број: 08849498
ПИБ: 102217709
Жиро рачун: Војвођанска банка, 355-0000001037233-92
E-mail: sindikat@gf.uns.ac.rs

Датум оснивања: 18.07.1991. године

Потврда о извршеној регистрацији.


Органи Синдиката

Председник Синдиката: Голуб Караман
Заменик председник Синдиката: Хелена Васић

Чланови Одбора:
      Сања Кример Габоровић
      Јелена Диклић
      Хелена Васић
      Голуб Караман
      Драгана Надашки

Чланови Надзорног одбора:
      Ђерђ Варју


Програм рада

 • Заштита материјалног положаја запослених
 • Радно правна заштита
 • Оспособљавање чланства за синдикалне активности
 • Организовање комерцијалних услуга за чланове

Тече и тече, тече један слап.
Што у њем значи моја мала кап?

Гле, једна дуга у води се ствара,
И сја и дршће у хиљаду шара.

Тај сан у слапу да би мого сјати,
И моја капља помаже га ткати.

План деловања са посебним мерама за подстицање и унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова

Каса узајамне помоћи


Циљ касе узајамне помоћи је давање позајмице у облику бескаматних краткорочних зајмова члановима Синдиката.

Правилник касе узајамне помоћи

Захтев за увид у стање укупног износа чланарине или дуга послати на e-mail: sindikat@gf.uns.ac.rs

Уговори


Списак фирми са уговором: