-  Prostorija Studentskog parlamenta

        Studentski klub, prvi sprat Građevinskog fakulteta

        svakog radnog dana  od 10.00 do 14.00 časova

     -  preko email-a    parlament@gf.su.ac.yu

 

 

 

 

 

Vaš Studentski parlament