Poštovani studenti...

 Zadatak Studentskog parlamenta jeste zastupanje interesa studenata pred stručnim osobljem, službama i rukovodstvom fakulteta.

 Našu ulogu vidimo kao posrednika u rešavanju Vaših problema sa kojima se susrećete svakodnevno tokom studiranja.

S obzirom da smo izabrani od strane studenata, imamo legitimno pravo i obavezu da Vaše interese branimo pred relevantnim organima fakulteta.

Ukoliko Vaše probleme ne uspemo da rešimo na lakši način, imamo mogućnost da ih preko naših članova direktno iznesemo na sednicama Nastavno naučnog veća  i  Saveta našeg fakulteta.

Svaki Vaš problem, predstavlja i naš problem!

Stoga Vas ohrabrujemo da nam se obratite

-  u kancelariji Studentskog parlamenta,

                       Studentski klub I sprat Građevinskog  fakulteta

                       svakog radnog dana u terminu od 10.00 do 14.00 časova

-  ili putem e-maila na adresu parlament@gf.su.ac.yu

Ukoliko ne budemo imali pravi odgovor na Vaše pitanje odmah, potrudit će mo se da do njega dođemo u najkraćem mogućem roku.

 

POSTOJIMO ZBOG VAS!

                                                                           Vaš Studentski parlament