Studentski parlament Građevinskog fakulteta u Subotici

Dana            sprovedeni su izbori za članove Studentskog parlamenta, na kojima su izabrani sledeći studenti:

1.         Radanović Vlado

2.         Klopan Snežana                        

3.         Tomković Stefan                           

4.         Jevtić Dejan                              

5.         Jovanić Đorđe                                

6.         Nikolić Nenad                                     

7.         Kuridža Maja                                      

8.         Poznanović Mirjana                                  

9.         Senjak Jelena

10.       Čačić Marko                        

11.       Antić Ivana                                      

12.       Kalaba Radmila                                     

13.       Batinica Tatjana                          

14.       Firic Noemi                               

15.       Nađ Neven                                

16.       Bajrami Elvis                                     

17.       Gostović Milica                        

18.       Jelača Marko                                    

19.       Vujinović Viđenko                              

20.       Kljakic Nikola                                    

21.       Lajko Aleksandra                              

 

 

Studentski parlament Građevinskog fakulteta u Subotici

Dana 12.04.2007 sprovedeni su izbori za članove Studentskog parlamenta, na kojima su izabrani sledeći studenti:

1.         Radanović Vlado                              

2.         Nikolić Aleksandar                        

3.         Klopan Snežana                            

4.         Tomković Stefan                               

5.         Tokić Bojan                                    

6.         Filep Goran                                      

7.         Čačić Marko                                     

8.         Gostović Milica                                  

9.         Nikolić Nenad                                    

10.       Ludoški Aleksandar                        

11.       Popović Ognjen                                      

12.       Antić Ivana                                     

13.       Borogovac Davor                          

14.       Jeremić Marko                               

15.       Jovanić Đorđe                               

16.       Jevtić Dejan                                     

17.       Golubović Ognjen                       

18.       Nađ Neven                                     

19.       Senjak Jelena                              

20.       Kuridža Maja                                    

21.       Mandić Jovan                              

 

       Za Univerzitetski parlament izabran je

          1.  Radanović Vlado                                

 

 

    Na prvoj sednici Studentskog parlamenta sprovedeni su izbori za predsednika S.parlamenta, podpredsednika S.parlamenta, studenta  prodekana, članove Saveta i članove nastavno naučnog veća Građevinskog fakulteta u Subotici na kojima su imenovani sledeći studenti:

-         predsednik Studentskog parlamenta

RADANOVIĆ VLADO

-         podpredsednik Studentskog parlamenta

NIKOLIĆ ALEKSANDAR

-         student prodekan

TOKIĆ BOJAN

-         članovi Saveta Građevinskog fakulteta

KLOPAN SNEŽANA

TOMKOVIĆ STEFAN

GOSTOVIĆ MILICA

FILEP GORAN

-         članovi nastavno naučnog veca Građevinskog fakuleta

POPOVIĆ OGNJEN

ANTIĆ IVANA                                                      

 Decembar 2007 god. izabran novi student prodekan

 TOMKOVIĆ STEFAN

 

     Studentski parlament u pariodu od 18.12.2006 do 12.04.2007 sačinjavali su :

    1. RADANOVIĆ VLADO

    2. NIKOLIĆ ALEKSANDAR

    3. POPOVIĆ OGNJEN

    4. TANACKOVIĆ DRAGIŠA

    5. KLOPAN SNEŽANA

    6. TOKIĆ BOJAN

    7. FILEP GORAN

    8. TOMKOVIĆ STEFAN

    9. ČAČIĆ MARKO

   10. TRAVICA BOJAN

   11. JEREMIĆ MARKO

   12. NIKOLIĆ NENAD

   13. GOSTOVIĆ MILICA

   14. BOROGOVAC DAVOR

   15. ANTIĆ IVANA

   16. KNEZI STRAHINJA

   17. POPOVIĆ IVICA

   18. STEVANOVIĆ NEBOJŠA

   19. LUDOŠKI ALEKSANDAR

   20. PAVLOVIĆ MILAN

   21.SAVIĆ VELJKO

 

 

                                                                                            Vaš Studentski parlament