Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Dr Milan Trifković, dipl. geod. inž.

Profesor na predmetima Geodezija,
Inženjerska geodezija i Geoinformacioni sistemi

Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: mtrifkovic@gf.uns.ac.rs

  Biografija
Viša geodetska škola, Beograd, 1990 – 1993, asistent
Viša geodetska škola Beograd, 1993 – 2000, predavač
Viša geodetska škola Beograd, 2000 – 2005, profesor
Građevinski fakultet Subotica, 2005 – 2010, docent
Građevinski fakultet Subotica, 2010 - , vanredni profesor
Magistarska teza: Prilog metodologiji projektovanja poljskih puteva kod uređenja zemljišne teritorije u postupku komasacije, 1993, Beograd
Doktorska disertacija: Razvoj metodologije izrade i realizacije programa uređenja zemljišne teritorije komasacijom, 2000, Beograd
  Naučno – istraživački radovi
1. Neki primeri geodetskih merenja polustrukturalnih aluminijumskih fasada po životnim ciklusima, Trifković,M., Bešević,T.M., Nestorović,Ž, Časopis: Materijali i konstrukcije, No4/2010, pp 28 – 38, ISSN 0543-0798, COBISS .SR –ID 6725890, Beograd, 2010, M51 = 2.
2. Primer geodetske 2D mreže za osmatranje mosta, Nestorović,Ž.,Trifković,M., VII Savetovanje SGIS, Naučno-stručni skup: Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor, 9-11. maj 2011., M63 = 0.5
3. Knowledge transfer in geodesy, Trifković,M.,Nestorović,Ž.,International scientific conference & XXIV meeting of Serbian syrveors : Professional praktice and education in geodesy and related fields, pp 490-493, Kladovo, Djerdap and Danube, Serbia, 24-26 june 2011, M33 = 1.
4. Metode merenja horizontalnih uglova uz primenu automatizovanih totalnih stanica, Trifković,M., Nestorović,Ž..Skup: Kongres metrologa 2011, Zbornik radova Kladovo, 17-19 Oktobar 2011, pp 101-109, ISBN 978-86-7518-139-2, M63= 0.5
5. Analiza centriranja ankera i provere vertikalnosti čeličnih stubova tipa Y na dalekovodu 400 kv od Niša do Leskovca, Trifković, M., Marinković,G:, Pejčev;P., Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, pp 181-190, Subotica 2011, YU ISSN 0352-6852, M53=1
6. Primena geodezije u istraživanju uticaja seizmičkih procesa na građevinske objekte,Trifković, M., Nestorović, Ž,Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, pp 191-203, Subotica 2011, YU ISSN 0352-6852, M53=1
7. Primena geodezije u istraživanju uticaja seizmičkih procesa na tlo i inženjerske strukture,Trifković, M.,Časopis: Izgradnja, broj 11-12, pp 704-709, Beograd, 2011, ISSN 0350-5421, COBISS.SR-ID 55831, M52=1.5
8. One Method of Renewal of Stereographic Survey Data in Čoka Municipality, Ninkov, T.,Govedarica, M.,Trifković, Geodetski list Zagreb Vol 66 (89) No.2 pp 101 -112, Zagreb, 2012, M23 = 3
9. Problematika inoviranja geodetskog osmatranja velikih brana,Trifković, M.,Časopis: Izgradnja, broj 11-12, pp
704-709, Beograd, 2011, ISSN 0350-5421, COBISS.SR-ID 55831, M52=1.5
10. Primena geodezije tokom životnog ciklusa građevinskog objekta, Nestorović, Ž., Trifković, M., Marinković, G., Simpozijum INDIS 2012:Planiranje, projektovanje, građenje I obnova graditeljstva, Dvanaesti međunarodni naučni skup, pp 178 – 182, 28 – 30. Novembar 2012, Novi Sad, 2012 M = 0.5
11. Komasacija, Trifković, M., Mihajlović, R., Branković, S.,Avramović,M.: Geodetska delatnost u Srbiji 1837 – 2012, Monografija, pp 116 – 126, Beograd, 2012, M52=2
12. Agrarna reforma na teritoriji Subotice,Trifković, M., Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, pp 149-157, Subotica 2012, YU ISSN 0352-6852, M53=1
13. Creating the digital key of topographic-kartographic sy in ARCGIS and WEB MAP server environments, Borisov, M.,Trifković, M., Nestorović, Ž.,Marinković,G., Pejičić,G.,TTEM- Technics Tecnologies Education Management journal in VOL .7. No.4.11-12. 2012., pp 1575-1580, Sarajevo, 2012; M23 = 3
14. ON MANAGING OF LAND CONSOLIDATION PROJECTS,Trifković,M.,Nestorović,Ž.,Bešević,M.,Borisov,M.,Pejičić,G.,TTEM- Technics Tecnologies Education Management journal in Vol .8. No.4.11-12. 2013., pp 1575-1580, Sarajevo, 2013 ; M23 = 3
  Stručni radovi
1. Idejni projekat uređenja i opremanja računarskog centra RGZ, SKN Ub 1996.
2. Izrada digitalnog geodetskog plana dela varašice Koceljeva, Beograd 1996.
3. Idejni projekat obeležavanja stambenog bloka u Lajkovcu, Lajkovac 1996.
4. Vraćanje zemljišta u postupku komasacije, objekat “Mrčevo Polje”, Budva 1997.
5. Pregled geodetskih normative za terenske poslove i obradu rezultata merenja u mrežama i za snimanje detalja Beograd 1998.
6. Digitalizacija pojedinih opština Podgorice (Maslina, Doljana, Pljevalja, Žabljaka, Berana, Bijelog Polja)Beograd 1998.
7.Digitalizacija političkih opština Šamac, Modriča, Višegrad Beograd 2000.
8. Geodetski projekat rekonstrukcije železničke pruge Zvornik-Tuzla Beograd 2000.
9.Izrada situacionog plana za potrebe izgradnje brane-objekat Ruplje Crna Trava 2000.
10. Izrada situacionog plana površinskog kopa Gacko Gacko 2000.
11. Digitalizacija katastarskih planova političke opštine Bijeljina Banja Luka 2000-2001
12. Računanje zapremine zemljanih masa na površinskom kopu Ugljevik 2001.
13.Geodetski projekat legalizacije stambeno-poslovnih objekata, Zavod za veštačenje Beograd 2002.
14.Izrada situacionog plana dela katastarskih opština Galović i Donje Crniljevo Beograd 2002.
15.Glavni projekat rehabilitacije regionalnog puta R208 deonica:Donje Crniljevo-Osečina Koceljeva 2003.
16.Glavni projekat rehabilitacije magistralnog puta M-22 (E-760), deonica: Mataruska Banja – Ušće Kraljevo 2003.
17.Snimanje vodovodne mreže i provođenje promena u katastru za potrebe “Projektomontaže” Beograd 2003.
18.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni građevinski projekat saobraćajnice u Begluku Obrenovac 2003.
19.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni građevinski projekat robne pijaceObrenovac 2003.
20.Snimanje i izrada geodetskog elaborate za Autobuske stanice “Lasta” Beograd 2003.
21.Snimanje i izrada geodetskih elaborata za potrebe legalizacije izgrađenih, odnosno započetih objekata bez građevinske dozvole na području grada Beograda Beograd 2003.
22.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rehabilitacije-dogradnje magistralnog puta M-21, deonica: Kosjerić-Požega, L=24,369km Požega 2004.
23.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rehabilitacije-dogradnje magistralnog puta M-5, deonica: Paraćin-Straža, L=24,080km Paraćin 2004.
24.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rehabilitacije-dogradnje regionalnog puta R-251, L=5,520km deonica: Kneževac-Železnik Beograd 2004.
25.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rehabilitacije-dogradnje regionalnog puta R-251, L=5,00km deonica: Bubanj Potok-Beli Potok Beograd 2004.
26.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rehabilitacije-dogradnje magistralnog puta M-22, L=8,00km Beograd-Gornji Milanovac deonica: Štavice-Nevade Beograd 2004.
27.Snimanje i izrada katastra komunalnih instalacija za LOT-Srbinje, Srpsko Sarajevo i Teslić, L=130km Banja Luka 2004.
28.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rehabilitacije magistralnog puta M-4, L=33km deonica: Zavlaka-Pričevići Beograd 2004-2005
29.Snimanje,izrada geodetske podloge i prenos plana(omeđavanje)parcela “Voćarskih plantaža” za potrebe izrade regulacionog plana Beograd 2004.
30.Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja R. Srpska 2004.
31.Digitalizacija političke opštine Brčko distrikta Brčko 2004.
32.Snimanje i izrada katastra komunalnih instalacija za LOT-Srbinje, Srpsko Sarajevo i Teslić, L=130km Banja Luka 2004-2005.
33.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rehabilitacije magistralnog puta M-4, L=33km deonica: Zavlaka-Pričevići Beograd 2004-2005.
34.Snimanje,izrada geodetske podloge i prenos plana(omeđavanje)parcela “Voćarskih plantaža” za potrebe izrade regulacionog plana Beograd 2004-2005.
35.Tehnička kontrola geodetskih radova na prikupljanju i obradi kartografskog materijala aerofotogrametrijskim i terestričkim snimanjem za putne pravce:
      M-22, Motel Šarić-Kraljevo-Ribarići,dužine 275 km
      M-23, Mali Požarevac-Mladenovac-veza sa M-22,dužine 61km
      M-4, Svilajnac-Lazarevac-Valjevo-Osečina-Loznica, dužine 200 km,
      M-1.11, Batočina-Kragujevac, dužine 25 km Beograd 2005.
36.Tehnička kontrola geodetskih radova na prikupljanju i obradi kartografskog materijala laserskim skeniranjem iz helikoptera za putne pravce:
      M-5, Preljina-Požega-Kokin Brod,dužine 121 km
      M-18, Bačka Palanka-Odžaci-Sombor, dužine 24,369 km
      M-24, Subotica-Senta,dužine 33 km
      Petlja: Batajnica-Dobanovci,dužine : 11km
      E-75, Autoput u zoni Novog Sada,dužine 5 km
      M-1.11, Batočina-Kragujevac, dužine 25 km
      E-75, Autoput u zoni Beške, dužine 5 km Beograd 2005.
37.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rehabilitacije-dogradnje magistralnog puta M-9, L=20.737 km deonica: APKM ( Mutivode) – Maćedonce Beograd 2005.
38.Praćenje sleganja objekata duž ulice Rade Končara u Zemunu za potrebe “Projektomontaže” Beograd Beograd 2005.
39.Snimanje i izrada geodetske podloge za potrebe izrade tehničke dokumentacije sanacije i rekonstrukcije prilaznog puta i platoa ispred glavnog ulaza u hotel Hyaat Beograd 2005.
40.Snimanje i izrada geodetske podloge ulice Pilota Tanasića od ulice Bore Tirića do raskrsnice u ulici Debračka u naselju Triangl za potrebe izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju kolovoza i trotoara Šabac 2005.
41.Snimanje i izrada geodetske podloge za potrebe izrade Glavnog projekta za izgradnju saobraćajnice-lokalnog puta u KO Graovo, deonica od škole do mesta zvanog “Dolina” Leskovac 2005.
42.Snimanje i izrada geodetske podloge za potrebe izrade Glavnog projekta za izgradnju saobraćajnice-starog Turekovačkog puta-lokalni put u produžetku Mokranjčeve ulice do sela Turekovac Leskovac 2005.
43.Izrada katastarsko-topografskog plana za objekat Centra za prihvatanje odraslih osoba u Beogradu Beograd 2005.
44.Snimanje i izrada katastarsko - topografskog plana za potrebe izrade urbanističkih uslova za izgradnju javnih saobraćajnica sa pratećom infrastrukturom uz ulicu Partizanski put na lokaciji Mirijevo, površina 23ha Beograd 2005.
45.Digitalizacija katastarskih planova za K.o. Jagodinu Beograd 2005-2006.
46.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat poboljšanja regionalnog puta R-214 Brestovac-Preševo, deonica: Sarajevski most-Momin kamen, L=20km Grdelica 2006.
47.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta L-13, od regionalnog puta R-109 do Lunjevca, L=3km Smederevo 2006.
48.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rekonstrukcije Ulice Vučačke, L=3km Smederevo 2006.
49.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta za Binovac, L=3km Smederevo 2006.
50.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rekonstrukcije ulica:Ante Protića, Mocartove, Šekspirove, Vladimira Nazora Čapajeve i Dositeja Obradovića Smederevo 2006.
51.Snimanje i izrada katastarsko - topografskog plana za potrebe izrade Plana detaljne regulacije na lokaciji “Medveđa 1” istočni deo, obuhvat oko 50ha Medveđa 2006.
52.Snimanje i izrada katastarsko - topografskog plana za potrebe izrade Plana detaljne regulacije na lokaciji “Medveđa 2” zapadni deo, obuhvat oko 44ha Medveđa 2006.
53.Snimanje i izrada katastarsko - topografskog plana za potrebe izrade Plana detaljne regulacije na lokaciji “Sijarinska Banja” obuhvat oko 65ha Sijarinska Benja 2006-2007.
54.Snimanje i izrada katastarsko - topografskog plana za potrebe urbanističkog planiranja i projektovanja komunalne infrastrukture na lokaciji “Prnjavor 2” obuhvat oko 27ha Kruševac 2006-2007.
55.Snimanje i izrada katastarsko - topografskog plana za potrebe urbanističkog planiranja i projektovanja komunalne infrastrukture na lokaciji “Ravnjak 1a” obuhvat oko 25ha Kruševac 2007.
56.Snimanje i izrada geodetske podloge za glavni projekat rehabilitacije dela lokalnog puta L-6 do obilaznice oko Smedereva Smederevo 2007.
57.Snimanje i izrada geodetskog elaborata površinskog kopa “Šumarnica” u Srebrenici Srebrenica 2007.
58.Snimanje i omeđavanje putnog pojasa Regionalnog puta R-117 Deonica: Čačak-Sjenica, L=50km Ivanjica 2007.
59.Geodetski radovi za potrebe projektovanja trotoara, autobuskih stajališta i sportskih igrališta u ulici Pavlovačka, Ticanova i Prvomajska Ruma 2007.
60.Praćenje pomeranja tla i okolnih objekata oko Narodnog pozorišta u Subotici Subotica 2007.
61.Omeđavanje putnog pojasa `magistralnih puteva
      M22, Svračkovci-Preljina L=22km
      M23, Mrčajevci-B.Brdo, L=8km
      M5, Asanovac-Preljina-Adrani, L=50km Čačak 2007.
62.Snimanje instalacija i provođenje promena u katastru za potrebe “Projektomontaže” Beograd 2007.-2008.
63.Snimanje i izrada geodetskog elaborata površinskog kopa “Kosturi” u Srebrenici Srebrenica 2007.-2008.
64.Snimanje i izrada katastarsko topografskog plana za potrebe urbanističkog planiranja i projektovanja komunalne infrastrukture na lokaciji “Stari aerodrom” obuhvat oko 29ha Kruševac 2008.
65.Digitalizacija dela političke opštine Nevesinje Beograd 2008.
66.Digitalizacija dela političke opštine Nevesinje Beograd 2008.
67.Geodetsko tehnički radovi na komasacionom području K.o. Kavadar, Opština Rekovac Obuhvat oko 56ha Rekovac 2008.
68.Obeležavanje, obnavljanje i održavanje državne granice Republike Srbije sa Rumunijom, Republikom Bugarskom i Republikom Makedonijom Državna granica 2008.
69.Digitalizacija dela političke opštine Trnovo, Republika Srpska Beograd 2008.
70.Izrada DKP-a političke opštine Šipovo na osnovu premera aerofotogrametrijskom metodom Beograd 2008.
71.Usluge vektorizacije katastarskih planova za 69 katastarskih opština Na području opštine Leskovac Beograd 2008.-2009.
72.Digitalizacija dela političke opštine Nevesinje Beograd 2009.
73.Digitalizacija dela političke opštine Trebinje, Srebrenica, Modriča, Gradiška,Oštra Luka,Ribnik i Berkovići Beograd 2009.-2010
74.Izrada DKP-a političke opštine Čajniče na osnovu premera aerofotogrametrijskom metodom Beograd 2010.
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007