Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Dr Miroslav Kuburić

Profesor na predmetima Geoinformacioni sistemi,
Procena vrednosti nepokretnosti, Geodezija i
Inženjerska geodezija

Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: mkuburic@gf.uns.ac.rs

  Biografija
Zvanje: Docent  (izbor u toku)
Zaposlen na Građevinskom fakultetu u Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, od 2005. godine.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Geodezija

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Izbor u zvanje

2013

Građevinski fakultet Subotica

Geodezija

Doktorat

2011

Geodetski fakultet Zagreb

Geodezija

Magistratura

2006

Građevinski fakultet Beograd

Geodezija

Diploma

2000

Građevinski fakultet Beograd

Geodezija

Član Inženjerske komore Srbije sa licencama za projektovanje i izvođenje radova.
  Reprezentativne reference
1. M.Kuburić, M.Trifković : „Održavanje katastra vodova u urbanim sredinama“, Simpozijum Procedure i problematika izgradnje objekata, Vrnjačka Banja 2006, Zbornik radova
2. M. Kuburić : „Digitalizacija katastarskih planova u Srbiji i Hrvatskoj“, Geodetska služba br. 109/110, Beograd 2008
3. M.Kuburić, H.Tomić, S. Mastelić Ivić: „Upotreba višekriterijskog vrednovanja prostornih jedinica u sustavu masovnog vrednovanja nekretnina“, Kartografija i geoinformacije, Br. 17., Vol. 11, p 58-74, Zagreb 2012.
4. M.Kuburić: „Vrednovanje prostornih jedinica kao osnova masovne procene vrednosti nepokretnosti“, Geodetski žurnal br. 45,str. 40-45, Beograd, 2011
5. M.Kuburić: „Model vrednovanja prostornih jedinica zasnovan na konceptu odlučivanja na osnovu slučaja“, SYM OP IS, Zlatibor 2011.p 201 - 204
6. M.Kuburić, M.Lero: „Koncept geodetskih radova pri projektovanju , izgradnji i upotrebi građevinskih objekata“,Zbornik radova Građevinskog fakulteta br.20, Subotica 2012.,p205-218
7. M.Kuburić : „PRIMENA TEORIJE GRUBIH SKUPOVA U VREDNOVANjU MOSTOVA“, SYM OP IS, Ivanjica 2009
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007