Механика 1
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  (2008) (2013)
Блок настава - студије уз рад
Редовна настава
Наставник:
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 10 поена
  • вежбе ... 10 поена
  • 1 колоквијум ... 10 поена
  • 2 колоквијум ... 10 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 5 поена
  • вежбе ... 5 поена
  • графички задатак ... 15 поена
  • одбрана графичког ... 15 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
Сарадник:
 • мр Љиљана ТАДИЋ, дипл.инж.грађ.
 • мр Ђерђ ВАРЈУ, дипл.инж.грађ.
Предиспитне и испитне обавезе