24.02.2015.

Графички задатак

 

Садржај

 

Технички опис

Ситуационо решење објекта, Р – 1 : 500

Основа објекта са партерним уређењем, Р – 1 : 200

Основе карактеристичних етажа објекта, Р – 1 : 200

Карактеристични пресеци (минимално два) , Р – 1 : 200

Конструктивне шеме

Анализа оптерећења (сопствена тежина)

Изгледи или фасаде, Р – 1 : 200

Изглед 3Д модела објекта

 

Напомена:

Прилагодити размеру која одговара А4 или А3 формату папира. Меко коричење са спиралом.

 

Кандидат је у обавези предати следеће:

 

1.    Штампани материјал

Једну постер презентацију (плакат) формата 100x70cm. Угледни примерак за постер презентацију имате у менију радови студената.

Постер презентација обавезно садржи основне податке: назив универзитета и факултета, предмет, предметни наставник и сарадник, школску годину, тему графичког задатка, локацију, име и презиме кандидата, број индекса. На плакату треба приказати све графичке прилоге (прилози не морају бити у размери, коришћена размера мора бити наведена или размерник). Садржај плаката је потребно самостално осмислити и допунити краћим текстом - тезама, легендама, дијаграмима, анализама, шемама и сл.

Циљ: Израђена постер презентација треба да на најбољи начин презентује рад кандидата у току семестра. Намењена је за јавну одбрану рада приликом полагање усменог дела испита.

 

2.    Електронски материјал (DVD)

·         Постер презентација у PDF формату, као и оригинал папирног издања 100x70cm.

·         Комплетан графички задатак у дигиталном формату - JPEG, PDF, DWG…- све прилоге рада сложени као у штампаној папирној верзији.

·         Еелектронске датотеке снимити у директоријум под називом KS_Ime i prezime_broj indeksa_školska godina (датотеку насловити латиничним писмом).

 

 

[23.02.2015.]

Постављена страница предмета Конструктивни системи