Конструктивни системи
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  (2013) (2020)
Блок настава - студије уз рад
Редовна настава
Наставник:
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 5 поена
  • вежбе ... 5 поена
  • графички задатак ... 40 поена
 • Испитне обавезе
  • усмени испит ... 50 поена
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 5 поена
  • вежбе ... 5 поена
  • семинарски рад ... 40 поена
 • Испитне обавезе
  • усмени испит ... 50 поена
Сарадник:
 • проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ, дипл.инж.грађ.