Конструктивни системи
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  (2013) (2020)
Блок настава - студије уз рад
Редовна настава
Наставник:
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 5 поена
  • вежбе ... 5 поена
  • графички задатак ... 40 поена
 • Испитне обавезе
  • усмени испит ... 50 поена
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 5 поена
  • вежбе ... 5 поена
  • семинарски рад ... 40 поена
 • Испитне обавезе
  • усмени испит ... 50 поена
Сарадник:
 • проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ, дипл.инж.грађ.
Шифра предмета: И.А.И.127
Course Code: I.A.I.127
---------------------------------------
ЕСПБ кредит: 7
ECTS Credits: 7
---------------------------------------
Фонд часова: 45+45
Number of hours: 45+45
---------------------------------------
Упознавање студената са основним структурама, конструктивним системима архитектонских и грађевинских објеката са гледишта концептуалног и идејног пројектовања. Основе рачунарског моделирања конструктивних система са проблематиком пројектовање и грађења објеката.
Реализација предвиђених циљева.
Основни материјали који се примењују код грађења носивих конструкција. Оптерећења носивих конструкција. Облици конструкција у статичком смислу. Основни и допунски елементи носивих конструкција. Равански модел и стабилност носиве конструкције. Просторни модел и стабилност носиве конструкције. Прорачунска анализа са димензионисањем носивих конструкција у фази моделирања, прелиминарног статичког прорачуна. Избор адекватних материјала за носиве конструкције са гледишта носивости, отпорности, технологије грађења, моделирање специјалних носивих конструкција. Моделирање детаља спојева и веза. Моделирање монтажних, монолитних, полумонтажних конструкција. Прописи и стандарди као примарни и ограничавајући фактор код моделирања конструкција.
07
2021
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
Презентација предавања: