План рада

 

 

Статус предмета: ИЗБОРНИ

Школска година: 2014/15, 2015/16, 2016/17

 

Р.б.

Назив активности

Часова

1.

Графички задатак (поставка) – упознавање са обавезама, потребним прибором за рад, методама рада.

3

2.

Конструктивна шема – у основи – израда најмање три варијанте

6

3.

 

 

4.

Конструктивна шема – усвајање једне варијанте, и одређивање положаја центра маса у хоризонталној равни по свакој етажи зграде

3

5.

I.  Анализа оптерећења:

1.    Стално оптерећење 

·         сопствена тежина

II.  Прелиминарно одређивање димензија попречних пресека елемената структуре усвојеног конструктивног система зграде.

3

6.

Попречни пресек зграде – шема у вертикалној равни

3

7.

Подужни пресек зграде – шема у вертикалној равни

3

8.

Основа темеља зграде – шема конструкција у хоризонталној равни

3

9.

Конструктивни систем – носачи:

·         3Д модел

·         3Д структурални модел

·         3Д жичани модел

9

10.

 

 

11.

 

 

12.

Визуелизација:

3Д модел објекта – аксонометрија са партерним уређењем.

Фасаде – погледи на зграду (4 фасаде).

3

13.

Технички опис – израда

3

14.

Постер презентација – израда

3

15.

Преглед и предаја графичког задатка

3

 

 

Графички задатак

 

IMM

 

Садржај

 

Технички опис

Ситуационо решење објекта, Р – 1 : 500

Основа објекта са партерним уређењем, Р – 1 : 200

Основе карактеристичних етажа објекта, Р – 1 : 200

Карактеристични пресеци (минимално два) , Р – 1 : 200

Конструктивне шеме

Анализа оптерећења (сопствена тежина)

Изгледи или фасаде, Р – 1 : 200

Изглед 3Д модела објекта

 

Напомена:

Прилагодити размеру која одговара А4 или А3 формату папира. Меко коричење са спиралом.

 

Кандидат је у обавези предати следеће:

 

1.    Штампани материјал

Једну постер презентацију (плакат) формата 100x70cm. Угледни примерак за постер презентацију пронаћи на страници овог предмета у менију предиспитне обавезе (ово је била презентација дипломског рада – на сличан начин само је ово графички задатак).

Постер презентација обавезно садржи основне податке: назив универзитета и факултета, предмет, предметни наставник и сарадник, школску годину, тему графичког задатка, локацију, име и презиме кандидата, број индекса. На плакату треба приказати све графичке прилоге (прилози не морају бити у размери, коришћена размера мора бити наведена или размерник). Садржај плаката је потребно самостално осмислити и допунити краћим текстом - тезама, легендама, дијаграмима, анализама, шемама и сл.

Циљ: Израђена постер презентација треба да на најбољи начин презентује рад кандидата у току семестра. Намењена је за јавну одбрану рада приликом полагање усменог дела испита.

 

2.    Електронски материјал (DVD)

·         Постер презентација у PDF формату, као и оригинал папирног издања 100x70cm.

·         Комплетан графички задатак у дигиталном формату - JPEG, PDF, DWG…- све прилоге рада сложени као у штампаној папирној верзији.

·         Еелектронске датотеке снимити у директоријум под називом KS_Ime i prezime_broj indeksa_školska godina (датотеку насловити латиничним писмом).

 

IMM