Smiley face UNIVERSITY OF NOVI SAD
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
praksa

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
шеф Катедре за инжењерску механику

Предлог тема

 1. Друмски мост АБ континуалног система носача сандучастог попречног пресека
 2. Друмски мост са косим кабловима постављеним у једној равни спрегнутог затвореног попречног пресека челик – бетон
 3. Висећи друмски мост отвореног попречног пресека са пет челичних подужних носача непотпуне флексибилноcти
 4. Железнички мост са косим кабловима постављеним у две равни спрегнутог попречног пресека челик – бетон
 5. Железнички мост АБ континуалног система носача сандучастог попречног пресека
 6. Железнички мост челичног континуалног система носача са сандучастим попречним пресеком
 7. Железнички мост АБ континуалног система са пет подужних носача
 8. Матрица крутости призматичног штапа у равни на основу „P-Delta“ поступка
 9. Итеративни поступак оцене основног облика осциловања равних линијских носача
 10. Прилог анализи померања система равних линијских носача ослоњених на виброизолациона лежишта

Дипломски радови

 1. Бојан ТОКИЋ (17.12.2012)
 2. Друмски мост преко канала ДТД на јужној тангенти обилазнице око Кикинде


 3. Мирко КЕСИЋ (14.06.2016)
 4. Друмски надвожњак преко железничке пруге на северној тангенти обилазнице око Кикинде


 5. Никола МАКСИМОВИЋ (05.09.2016)
 6. Друмски мост преко источног латералног канала на јужном булевару у Пелагићеву


Завршни радови - основне академске студије

Завршни радови - мастер академске студије

 1. Немања БРАЛОВИЋ (07.10.2016)
 2. Рачунарско моделирање друмског моста при симулацији покретног оптерећења са гледишта критеријума употребљивости


 3. Маријан МАКСИМОВИЋ (05.10.2018)
 4. Рачунарско моделирање челичне хале при симулацији дејства ветра са гледишта критеријума носивости


 5. Анђела БИОРАЦ (29.10.2018)
 6. Рачунарско моделирање АБ друмског моста при симулацији дејства земљотреса са гледишта критеријума употребљивости