Smiley face UNIVERSITY OF NOVI SAD
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
praksa

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
шеф Катедре за инжењерску механику

Грађевинарство - заједничке основе

Конструкције

Хидротехника и водно инжењерство околине

Саобраћајнице

Архитектонско инжењерствоИлија М. МИЛИЧИЋ: Градилиште моста преко реке Дунав код Бешке (2009) - стручна екскурзија - група студената Грађевинског факултета Суботица, Универзитета у Новом Саду.


Основне академске студије

Напомена:

Прилози су у циљу шире едукације студената из предмета Конструктивни системи.


Archiculture: Documentary film that explores the architectural studio


Santiago Calatrava: Honorary Doctor of Philosophy, lectures at the Tel Aviv University


Norman Foster: Harvard Center for Green Buildings and Cities Inaugural Lecture