4.         STRUČNI  RADOVI  ( važniji građevinski projekti)

 

4.1       STUDIJE:                                            15+

 

4.1       GLAVNI  I  IDEJNI  PROJEKTI:                     90+

 

4. 2      STRUNI  RADOVI  -  REVIZIJE:                    37+

 

4. 3      STRUČNI  NADZOR:                         7+

4.4.      VOĐENJE PROJEKATA                               4 +