Miroslav T. BEŠEVIĆ,

Redovni prof., dr, dipl.inž.građ.

11000 Beograd, Vukice Mitrović br. 46, Srbija

Tel/Fax:  +381 (0)11-2450-928, 024- 554-300, E-mail: mbesevic@gf.uns.rs, miroslav.besevic@gmail.com

 

 

OSNOVNI PODACI:

 

Miroslav  Bešević je rođen 26.10.1954. u Ivanjici, Srbija, Jugoslavija. Maternji jezik mu je srpski, koristi engleski i francuski. Oženjen je, ima dvoje dece. Porodica Bešević živi u Beogradu u ulici Vukica Mitrović broj 46 na Vračaru u Beogradu, Srbija.

 

STRUČNA BIOGRAFIJA:

 

Miroslav Bešević je diplomirani građevinski inžinjer konstruktivnog smera. Ima stručni ispit i licencu za odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje  Republike Srbije (310 0650 03). Redovni profesor je na Građevinskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu i predaje na predmetima (OAS)- Osnovi metalnih konstrukcija, Metalne konstrukcije I, Metalne konstrukcije II, (MAS)-Metalni mostovi, Lake metalne konstrukcije, Montažne metalne konstrukcije a na (DAS)-Specijalna poglavlja iz metalnih konstrukci i Djagnostika stanja, održavanje, sanacije i revitalizacije konstrukcija. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1980. godine, magistrirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine a doktorirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine. Kandidat ima višegodišnje iskustvo u edukaciji, naučno-istraživačkom radu i inžinjerskoj praksi. Osnovna mu je delatnost obrazovni i naučno istraživački rad, a u inžinjerskoj praksi je angažovan kao specijalista iz oblasti Metalnih konstrukcija. Poseduje veliko praktično iskustvo u numeričkom modeliranju  građevinskih konstrukcija, izradi softvera, ispitnim radovima i projektovanju prevashodno u oblasti Metalnih konstrukcijatla i u ostalim konstrukcijama.

 

PROFESIONALNO ČLANSTVO:

SDGKJ                                                Savez Društava grasđevinskih konstruktera Jugoslavije

DGKS                                                  Društava građevinskih konstruktera Srbije

INŽENJERSKA KOMORA                 Član je Inženjerske komore Srbije

STRUČNO  VEĆE SENATA             

UNIVERZITETA                                 Član Stručnog veća za polje tehničko-tehnoloških nauke (2009-2012)

SENAT UNIVERZITETA:                   Član senata Univerziteta u Novom Sadu (2012-2015), (2015-2018),

KONFERENCIJA UNIVERZITETA

SRBIJE-KONUS:                               Član skupštine konferencije Univerziteta Srbije (2012-2015), (2012-2015)

UUNNV:                                              Član univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine                                              

OBRAZOVANjE:

 

 

1999.

Doktor tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva – metalne konstrukcije

Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet u Beogradu,Republika Srbija.

1985.

Magistar tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet u Beogradu,Republika Srbija.

1980.

Diplomirani građevinski inžinjer konstruktivnog smera Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija.

 

 

KRETANJE U SLUŽBI:

07.11.2011 I  dalje

Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, Redovni profesor: Osnove metalnih  konstrukcija, Metalne konstrukcije I, Metalne konstrukcije II, Metalni mostovi, Lake metalne   konstrukcije, Montažne metalne konstrukcije, Specijalna poglavlja iz metalnih konstrukcija, Djagnostika stanja, održavanje, sanacije i revitalizacije konstrukcija i Eksperimentalna analiza   konstrukcija.

2004 – 2011

Vanredni rofesor : Osnovi metalnih konstrukcija, Metalne konstrukcije I, Metalne     konstrukcije  II, Metalni mostovi, Lake metalne konstrukcije, Montažne metalne konstrukcije

I  Specijalna poglavlja iz metalnih konstrukcija.

1999 – 2004

Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica

Docent na predmetima: Osnovi metalnih konstrukcija, Metalne konstrukcije I, Metalne  konstrukcije II, Metalni mostovi,

1991 – 1999

Asistent na predmetima Osnovi metalnih konstrukcija, Metalne konstrukcije I, Metalne konstrukcije II, Metalni mostovi, Građevinski fakultet u Subotici.

1982– 1991

 

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, Beograd, Bulevar Revolucije 73-3

Građevinski inžinjer na projektima specijalnih građevinskih konstrukcija.

 

1.    UDŽBENICI:

 

Аутор је два уџбеника и једне  монографијe.

 

1.1.   Бешевић.M, Tешановић .A,Добрић.J: Збирка решених  испитних  задатака из

   Meталних  koнструкција, Суботица, Грађевинсаки   факултет у Суботици, 2002.

153стр., ISBN 86- 80297-33-X,  M42),

1.2   Бешевић М., Тешановић А., Металне   конструкције 2-Хале и складишта,Суботица,

        Грађевинсаки факултет у Суботици, 2011. 400 стр., ISBN 86- 80297-33-X,  M42)

    1.3     Bešević.M., Monografija 40godina Građevinskog fakulteta u Subotici 1974-2014.

        ISSN 0352-6852, e-ISSN 2334-9573, DOI:10.14415/ZbornikGFS24,