Smiley face UNIVERSITY OF NOVI SAD
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
praksa

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
шеф Катедре за инжењерску механику

Уређивање часописа

1.
Помоћник главног и одговорног уредника (2008-2012)
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 17, E.III., ISSN 0352 – 6852, главни и одговорни уредник: проф. др Драган Д. Милашиновић, Суботица, 2008.
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 18, E.III., ISSN 0352 – 6852, главни и одговорни уредник: проф. др Драган Д. Милашиновић, Суботица, 2009.
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 19, E.III., ISSN 0352 – 6852, главни и одговорни уредник: проф. др Драган Д. Милашиновић, Суботица, 2010.
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 20, E.III., ISSN 0352 – 6852, главни и одговорни уредник: проф. др Драган Д. Милашиновић, Суботица, 2011.
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 21, E.III., ISSN 0352 – 6852, главни и одговорни уредник: проф. др Драган Д. Милашиновић, Суботица, 2012.
2.
Помоћник уредника (2012-2014)
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 22, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS22, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, уредник: проф.др Драган Милашиновић, Суботица, 2013.
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 23, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS23, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, уредник: проф.др Драган Милашиновић, Суботица, 2013.
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 24, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS24, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, уредник: проф.др Драган Милашиновић, Суботица, 2014.
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 26, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS26, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, уредник: проф.др Драган Милашиновић, Суботица, 2014.
3.
Уредник (2014 - данас)
M33 Зборник радова Грађевинског факултета 25, E.III., Међународна конференција савремена достигнућа у грађевинарству, ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, Суботица, 2014.
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVILENGINEERING 25, 2014.
M33 Зборник радова међународне конференције "Савремена достигнућа у грађевинарству 2015", Грађевинског факултета Суботица, ISBN 978-86-80297-62-0, DOI: 10.14415/konferencijaGFS2015, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, Суботица, 2015.
CONFERENCE PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE "CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2015 " FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA, 2015.
M55 Зборник радова Грађевинског факултета 27, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS27, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, Суботица, 2015.
М55 Зборник радова Грађевинског факултета 28, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS28, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, Суботица, 2015.
М55 Зборник радова Грађевинског факултета 29, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS29, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, Суботица, 2016.
М55 Зборник радова Грађевинског факултета 30, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS30, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, Суботица, 2016.
М55 Зборник радова Грађевинског факултета 31, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS31, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, Суботица, 2017.
М55 Зборник радова Грађевинског факултета 32, E.III., ISSN 0352 – 6852, eISSN 2334-9573, DOI: 10.14415/zbornikGFS32, главни и одговорни уредник: проф.др Мирослав Бешевић, Суботица, 2017.