Smiley face UNIVERSITY OF NOVI SAD
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
praksa

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
шеф Катедре за инжењерску механику

Рецензије

1.
Научно технолошка иновација
2009. Рад под шифром И124К3Е6, Организатор: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, Факултет техничких наука Нови Сад и Привредна комора Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Иновативне идеје
2009. Рад под шифром И252К3Е2, Организатор: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, Факултет техничких наука Нови Сад и Привредна комора Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Иновативне идеје
2009. Рад под шифром И282К3Е6, Организатор: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, Факултет техничких наука Нови Сад и Привредна комора Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Иновативне идеје
2009. Рад под шифром И171К1Е6, Организатор: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, Факултет техничких наука Нови Сад и Привредна комора Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Иновативне идеје
2009. Рад под шифром И109К3Е6, Организатор: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, Факултет техничких наука Нови Сад и Привредна комора Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Иновативне идеје
2010. Рад под шифром И4461K1E6, Организатор: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, Факултет техничких наука Нови Сад и Привредна комора Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Реализоване иновације
2010. Рад под шифром И360K3E6, Организатор: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, Факултет техничких наука Нови Сад и Привредна комора Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Иновативне идеје
2010. Рад под шифром И4479K3E6, Организатор: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, Факултет техничких наука Нови Сад и Привредна комора Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Иновативне идеје
2010. Рад под шифром И4549K1E5, Организатор: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, Факултет техничких наука Нови Сад и Привредна комора Србије, Област: Урбанизам, Категорија: Реализоване иновације
2013. Рад под шифром I5961K1E6, Организатор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Реализоване иновације
2013. Рад под шифром I5971K1E6, Организатор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Реализоване иновације
2013. Рад под шифром I5985K1E6, Организатор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Реализоване иновације
2013. Рад под шифром I6013K1E6, Организатор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Област: Грађевинарство, Категорија: Реализоване иновације
2.
Приручници, Практикуми, Збирке, Уџбеници
2014 Рукопис под насловом "Упутство за апликативни програм StructStatics Cn‘13", аутора проф. др Војислава Михаиловића и мр Александра Ландовића, садржи 77 странице формата А4, припремљених на рачунару. Рукопис је припремљен као приручник апликацијама StructStatics Cn’13 програм намењен за рад на рачунарима. Садржај приручника је организован у 2 поглавља, са предговором аутора и коришћеном литературом. Наслови ових поглавља су: Предговор, Део 1: Састав апликативног програма и Део 2: Примери примене програма. Приручник се завршава са списком литературе који обухвата 11 референци релевантних за област статике линијских носача у равни.