УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
UNIVERSITY OF NOVI SAD
проф. др Мирослав Т. БЕШЕВИЋ, дипл.инж.грађ. 
редовни професор универзитета у новом саду
Е-mail:
miroslav.besevic@gmail.com 
 
 
 
 
Адреса: Грађевински факултет Суботица
 

Катедра за конструкције 

и материјале

Козарачка 2/а, 24000 Суботица

Телефон:
+381 24 554 300, локал 
Факс: +381 24 554 580
Моб.: +381 63 252 133
ПОВЕРЕНА НАСТАВА - ПРЕДМЕТИ:
 • ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
  • Грађевинарство - заједничке основе
  • Конструкције
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
  • ХиВИО
  • Саобраћајнице
  • Архитектонско инжењерство
 • МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
  • 1
 • ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
  • 1
  • 2