datum poslednje izmene

14. X 2022.

blok nastava — studiranje uz rad

MATEMATIKA 1, MATEMATIKA 2

Predmetni profesor: Hajnalka Peić

                        peics@gf.uns.ac.rs

MATEMATIKA 3

Predmetni profesor: Andrea Rožnjik

                        andrea@gf.uns.ac.rs

U petak 21. oktobra 2022. u 17h će biti održan dogovor sa studentima blok nastave i tada će studenti dobiti sve potrebne informacije o predmetu Matematika 3.

UNIVERZITET U NOVOM SADU

GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

Text Box: Text Box: