datum poslednje izmene

24. IV 2016.

STUDIRANJE UZ RAD

MATEMATIKA 3, MATEMATIKA III

 

Kontakt osoba: Andrea Rožnjik

                  andrea@gf.uns.ac.rs

 

Na osnovu rezultata kolokvijuma i popravnog prvog, drugog i petog kolokvijuma studenti:

Adžić Nikola, Ćirić Senad, Majstorović Ivana, Ostojić Milan, Petrović Ivana, Simić Vanja, Tome Bojan

su stekli uslov za izlazak na ispit.

Popravak trećeg, četvrtog i šestog kolokvijuma će biti održan 16. 4. 2016. godine, subota, s početkom u 9 h. Potrebno je prijaviti se za popravni kolokvijum slanjem mejla predmetnom asistentu na mejl adresu andrea@gf.uns.ac.rs najkasnije do 11. aprila 2016. godine. Prijava je uspešno odrađena ukoliko dobijete mejl s potvrdom o prijavi.

UNIVERZITET U NOVOM SADU

GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

Text Box: Text Box: