datum poslednje izmene

8. XI 2018.

    MATEMATIKA 1, MATEMATIKA I

 

Rezultati i radovi s prvog kolokvijuma se mogu pogledati 6. novembra 2018. godine u 13 h. Drugi kolokvijum i popravni prvi kolokvijum će biti održani 30. 11. 2018. godine, petak, s početkom u 8.15 h.

 

Rezultati 2. dopunskog oktobarskog ispitnog roka

    DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITET U NOVOM SADU

GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

Text Box: Text Box: