datum poslednje izmene

5. X 2022.

MATEMATIKA 1

Plan rada              Bodovanje

Udžbenik: H. Peić, Matematika I

Zadaci

Kolokvijumi

Zadaci sa ispita

 

 

 

 

Tankönyv: Péics H., Matematika I.

Feladatok

Kollokviumfeladatok

Vizsgafeladatok

UNIVERZITET U NOVOM SADU

GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

Zbirka: H. Peić, A. Rožnjik, Testovi i reprezentativni ispitni zadaci iz Matematike 1

Rešeni zadaci sa pojedinih ispitnih rokova

Rešeni zadaci iz oblasti Matričnog računa