INFORMACIJE ZA IZLAZAK NA ISPIT iz predmeta MATEMATIKA 1, MATEMATIKA 2, MATEMATIKA 3, MATEMATIKA I, MATEMATIKA II i MATEMATIKA III

 

 

Na ispit treba poneti:

1.    indeks

2.    jednu dvolisnicu čija prva stranica ima predviđenu formu koja se može videti ovde

3.    dovoljno papira A4 formata (za svaki zadatak po bar jedan papir)

4.    hemijske olovke (poneti i rezervnu).

Dozvoljena je upotreba digitrona, ali NE i programibilnih digitrona.

Izrada zadataka se piše na papirima A4 formata. Na jedan list se piše samo jedan zadatak.

Sve se piše hemijskom olovkom, jedino se grafik može crtati grafitnom olovkom.