TERMINI KONSULTACIJA

 

u toku zimskog semestra:

utorak i četvrtak od 11.00 do 12.00     

 

datum poslednje izmene

4. X 2017.

UNIVERZITET U NOVOM SADU

GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

Text Box: Text Box: