datum poslednje izmene

26. X 2021.

Linearna algebra - vektori, matrice, tenzori

UNIVERZITET U NOVOM SADU

GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

Numerička analiza

Diferencijalne i integralne jednačine

Text Box: Text Box: